Tipy

Vedeli ste, že nastavením teploty na 30 °C namiesto 60 °C môžete ušetriť viac ako 60 %* energie? Bielizeň bude aj napriek tomu čistá a znížením spotreby energie pomôžete ochrane životného prostredia. Prečítajte si pokyny na obale čistiaceho prostriedku. Pred každým praním práčku poriadne naplňte.
*Kalkulačka nízkej spotreby pri praní (NJ)

Image

 

 

Vyhnite sa neúplnému naplneniu práčky

Viac informácií
 


Používajte dávkovacie inštrukcie

Viac informácií
 

Perte na nízkych teplotách

Viac informácií
 

Šetrite balením - recyklujte alebo dopĺňajte

Viac informácií


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français