Bezpečné použitie

Čistiace prípravky pre domácnosť sú bezpečné, ak ich používate a skladujete podľa návodu na obale. Uistite sa, že si zakaždým starostlivo prečítate inštrukcie na obale a riadite sa nimi. 


A.I.S.E. spolupracuje s výrobcami na vývoji nasledujúcich dobrovoľných sloganov a symbolov, ktoré nájdete na obaloch / fľašiach detergentov a čistiacich prípravkov. Zaručia, že všetci výrobcovia budú schopní poskytnúť jasné informácie o bezpečnom použití nad rámec minimálnych zákonných požiadaviek. Tieto symboly sa v súčasnosti používajú na mnohých produktoch, ktoré nájdete v obchodoch naprieč Európou.

Skladujte mimo dosahu detí.


Nesmie prísť do kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami je potrebné ich dôkladne vypláchnuť vodou.Po použití si umyte ruky.


Ľudia s citlivou alebo poškodenou pokožkou by sa mali vyhýbať dlhodobému kontaktu s výrobkom.Nekonzumujte.

 V prípade požitia výrobku vyhľadajte lekársku
pomoc.


Skladujte len v pôvodnej nádobe.


Nemiešajte s inými výrobkami.


Po použití v miestnosti vyvetrajte.


Obsah náhradnej náplne vlievajte iba do pôvodnej nádoby.


Používajte suchými rukami.


Vrchnák riadne uzavrite.


Vrecko riadne uzavrite.


Neprerážajte,nelámte, nerežte.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français