Save packaging - recycle or refill

Šetrite balením - recyklujte alebo dopĺňajte

Všetci vieme, že balenie využíva obnoviteľné zdroje. Preto odporúčame si ponechať trvalé alebo doplniteľné obaly, a kde je k dispozícii, dokúpiť si doplňovacie balenie.

To znamená menej odpadu vo vašom odpadkovom koši, čo je šetrnejšia k životnému prostrediu.

Je tiež dôležité, aby ste vaše obaly triedili! Kontaktujte váš miestny úrad, aby ste zistili viac o recyklácii a možnosť recyklovať v mieste vášho obydlia.


[ Back ]