Umývačku naplňte úplne - využite celú kapacitu

machine-to-capacity_popup

Umývačku naplňte úplne - využite celú kapacitu

Snažte se spúšťať umývačku riadu iba v prípade, že je plne naložená a používajte programy šetriace energiu a vodu. Pravidelne kontrolujte a čistite odtok a filtre, aby ste zaistili efektivitu a funkčnosť. Riad vkladajte podľa pokynov výrobcu, aby ste optimalizovali umývací výkon.