Use the dosage instructions.

More instructions

V súlade s návodom na dávkovanie

Množstvo univerzálneho čistiaceho prostriedku, ktorý používate, závisí na od  povrchu, ktorý čistíte a množstve vody, ktorú dáte do vedra. Nezabudnite si prečítať pokyny na dávkovanie uvedené na fľaši univerzálneho čistiaceho prostriedku ešte predtým, ako ho nalejete do vody.


[ Back ]